20 September 1965
20. žáří 1965

Wall Creeper [Tichodroma Muraria]

Murárik červenokrídly [Tichodroma Muraria]

[Scott®: 1340; POFIS®: 1475]
Missing - Chybi