20 February 1967
20. únor 1967

Black Stork [Cieonia nigra]

Čápčerný [Cieonia nigra]

[Scott®: 1452; POFIS®: 1592]
Missing - Chybi