24 March 1967
24. březen 1967

Man on the Moon - Guidance Systems

Člověk na měsíci - orientační systémy

[Scott®: 1456; POFIS®: 1596]
Missing - Chybi