9 May 1967
9. květen 1967

Prague Castle

Pražský hrad

Bohemian Illuminated Manuscript - 11th Century

Iluminovaný rukopis Čechy - 11. století

[Scott®: 1473; POFIS®: 1613]
Missing - Chybi