22 May 1967
22. květen 1967

Prague Printer's Sign (1530)

Znak Pražských Tiskařů (1530)

State Jewish Museum, Prague

Statní židovské muzeum Praha

[Scott®: 1476; POFIS®: 1616]
Missing - Chybi