30 October 1967
30. říjen 1967

Praga 1968

Praga 1968

World Postage Stamp Exhibition

Svetová výstava poštovych známok

Missing - Chybi