8 March 1968
8. březen 1968

International Year of Human Rights 1968

Mezinárodní rok lidských práv 1968

[Scott®: 1523; POFIS®: 1663]
Missing - Chybi