25 March 1968
25. březen 1968

World Health Organization 1948-1968

Světová zdravotnická organizace 1948-1968

[Scott®: 1528; POFIS®: 1665]
Missing - Chybi