25 March 1968
25. březen 1968

150th anniversary of the National Museum, Prague

150. výročí založení národního muzea v Praze

[Scott®: 1527; POFIS®: 1668]
Missing - Chybi