29 April 1968
29. duben 1968

55th Anniversary of Czech Television

15. výročí čs. televize

[Scott®: 1530; POFIS®: 1670]
Missing - Chybi