29 November 1968
29. listopad 1968

John Francicci as a Volunteer 1849-1850

Ján Francisci ako dobrovoľník 1849-50

Peter Michal Bohun 1822-1879

Peter Michal Bohúň 1822-1879

Slovak National Gallery

Slovenská národná galéria

[Scott®: 1591; POFIS®: 1731]
Missing - Chybi