18 December 1968
18. prosinec 1968

Slovak Fairytale Illustrations by Ludovit Fulla

Slovenské rozprávky ilustrácie Ľudovíta Fullu

Good Day, Little Bench

Pamodaj šťastia, Lavička

[Scott®: 1597; POFIS®: 1737]
Missing - Chybi