18 February 1969
18. únor 1969

Pistol with Wheel Lock, Italy and the Netherlands, around 1600

Pistole s kolečkovým zámkem Itálie a Nizozemí kolem r. 1600

[Scott®: 1605; POFIS®: 1745]
Missing - Chybi