24 March 1969
24. březen 1969

Slovak Soviet Republic 1919-1969

Slovenské republika rád 1919-1969

[Scott®: 1614; POFIS®: 1754]
Missing - Chybi