21 April 1969
21. duben 1969

Czechoslovak and World Peace Movement 1949-1969

Svetové a ČS. mierové hnutie 1949-1969

Ladislav Guderna - Specter - Life Cycle of War 1958

Ladislav Guderna - Prízrak - z cyklu vojna a život 1958

[Scott®: 1619; POFIS®: 1759]
Missing - Chybi