17 December 1970
17. prosinec 1970

St. George Fighting the Dragon

Zápas sv. Juraja s drakom

16th Century

16. stor.

Slovak National Gallery

Slovenská národná galéria - Bratislava

[Scott®: 1724; POFIS®: 1866]
Missing - Chybi