27 April 1971
27. duben 1971

50th Anniversary of the Slovak Teacher's Choir

Päťdesiate výročie speváckeho zboru slovenských učiteľov

[Scott®: 1751; POFIS®: 1892]
Missing - Chybi