9 May 1971
9. květen 1971

Prague Castle

Pražský hrad

Allegory of Music - Mural 16th Century

Alegorie hudby - sgrafito XVI. stol.

(Ballroom)

(Míčovna)

[Scott®: 1752; POFIS®: 1894]
Missing - Chybi