17 March 1972
17. březen 1972

UNESCO International Year of the Book 1972

Meznárodní rok kniky UNESCO 1972

[Scott®: 1804; POFIS®: 1946]
Missing - Chybi