20 June 1973
20. červen 1973

Mikulov

Mikulov

[Scott®: 1886; POFIS®: 2032]
Missing - Chybi