27 November 1973
27. listopad 1973

Art and Stamp Exhibition

Výstava umění a poštovní známka

Federal Ministry of communications, National Gallery, Prague, Sloval National Gallery

Federální ministerstvo spojů národní galerie v Praze, Slovenská národní galerie

Missing - Chybi