7 March 1975
7. březen 1975

United Nations

Organizace spojených národnů

International Woman's Year 1975

Mezinárodní rok ženy 1975

[Scott®: 1995; POFIS®: 2126]
Missing - Chybi