9 May 1975
9. květen 1975

May Uprising of the Czech people 1945-1975

Květnové povstání českého lidu 1945-1975

[Scott®: 2002; POFIS®: 2136]
Missing - Chybi