28 October 1975
28. říjen 1975

1945-1975

1945-1975

Socialist Construction Achievements on the 30th Anniversary of Liberation

Úspěchy solialistické výstavby ČSSR v roce 30. výročí osvobození

Missing - Chybi