14 May 1976
14. květen 1976

55 years of the Czechoslovak Communist party

55 let KSČ

... a Party Successfully Fufilled and Fulfilling the Historical Task that it has Assumed as Head of the Working Class.

Strana úspěšně splnila a plní dějinný úkol, který na sebe vzala jako vedoucí síla dělnické třídy a ostatních pracujícich

Gustav Husak

Gustáv Husák

[Scott®: 2070; POFIS®: 2205]
Missing - Chybi