30 July 1976
30. červenec 1976

1975-1976 Helsinki Conference on European Security and Cooperation

1975-1976 Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v evropě

Missing - Chybi