22 October 1976
22. říjen 1976

Prague Castle

Pražský hrad

Villa

Letohrádek

Relief from the Balustrade, 16th Century

Reliéf z balustrády XVI. stol.

[Scott®: 2082; POFIS®: 2220]
Missing - Chybi