3 October 1977
3. říjen 1977

Peaceful Europe

Za Evorpu míru

European Cooperation

Za Evropu spolupráce

European Social progress

Za Evropu společenského pokroku

Missing - Chybi