6 December 1977
6. prosinec 1977

By King Sigismund's Privilege

Privilégium Kráľa Žigmunda

Bratislava City Arms 1436

Znak Bratislavy 1436

Bratislava City Archives

Archív mesta Bratislavy

[Scott®: 2153; POFIS®: 2290]
Missing - Chybi