27 November 1978
27. listopad 1978

30 Years - Slovak National Gallery

Slovenská národní galéria 30 rokov

Floral Still Life, end of the 17th Century

Kvetinové zátičie, koniec 17. storořia

Jakub Bohdan (Bogdan) okolo 1660-1724

Jakub Bohdan (Bogdan) okolo 1660-1724

[Scott®: 2209; POFIS®: 2347]
Missing - Chybi