5 December 1979
5. prosinec 1979

Bratislava circa 1815

Bratislava okolo r. 1815

(After a Wolf Lithogravure)

(Podľa Wolfovej Kameňorytiny)

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2271; POFIS®: 2411]
Missing - Chybi