6 May 1980
6. květen 1980

35th Anniversary Czechoslovakia's Liberation by the Soviet Army

35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou

[Scott®: 2313; POFIS®: 2439]
Missing - Chybi