28 October 1980
28. říjen 1980

Prague Castle

Pražský hrad

Old Castle Portal, c. 1520

Starý palác portál, kolem r. 1520

[Scott®: 2329; POFIS®: 2455]
Missing - Chybi