4 June 1982
4. červen 1982

2nd Special Session of the UN General Assembly on Disarmament, New York 1982

II. zvláštní zasedání valného shromáždění osn o odzbrojení v New Yorku 1982

United Nations

[Scott®: 2413; POFIS®: 2541]
Missing - Chybi