1 July 1982
1. červenec 1982

Standing Woman 1921

Stojící žena 1921

Pablo Picasso 1881-1973

Pablo Picasso 1881-1973

(100th Birth Anniversary - UNESCO)

(100. výroční narození - UNESCO)

National Gallery, Prague

Národní Galerie v Praze

[Scott®: 2390x; POFIS®: 2542]
Missing - Chybi