29 September 1982
29. žáří 1982

Danube - European River of Peaceful Cooperation

Dunaj - rieka mierovej spolupráce v európe

Missing - Chybi