29 September 1982
29. žáří 1982

View of Bratislava with Steamship after 1818

Pohľad na Bratislavu s parníkom - po roku 1818

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2422; POFIS®: 2555]
Missing - Chybi