29 September 1982
29. žáří 1982

View of Bratislava with Bridge - End of the 19th Century

Pohľad na Bratislavu s mostom - koniec 19. stor.

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2423; POFIS®: 2556]
Missing - Chybi