26 November 1982
26. listopad 1982

National Artist

Národní umělec

Jan Zrzavy 1982

Jan Zrzavý 1982

Jan Simota 1920

Jan Simota 1920

[Scott®: 2433; POFIS®: 2564]
Missing - Chybi