13 July 1983
13. červenec 1983

World Assembly for Peace and Life Opposing Nuclear War, Prague 1983

Světové shromáždéní za mír a život proti jaderní válce, Praha 1983

European Peace, World Peace

Mír evropé, mír světu

[Scott®: 2465; POFIS®: 2596A]
Missing - Chybi