12 April 1984
12. duben 1984

Space Program

Interkosmos

International Space Travel

Mezinárodní kosmické lety

Missing - Chybi