12 June 1984
12. červen 1984

Universal Postal Union 1874-1984 [Union Postale Universelle]

Svetová poštová únia 1874-1984 [Union Postale Universelle]

Missing - Chybi