9 August 1984
9. srpen 1984

Prague Castle

Pražský Hrad

King David Making Music, from the Roundnice Psalter

Hrající král David z žaltáře roudnického

Bohemia, after 1400

Čechy po roce 1400

[Scott®: 2519; POFIS®: 2655]
Missing - Chybi