16 November 1984
16. listopad 1984

Kokorin 1839

Kokořín 1839

Antonin Manes 1784-1843

Antonín Mánes 1784-1843

(200th Birth Anniversary - UNESCO)

(200. výroční narození - UNESCO)

National Gallery, Prague

Národní Galerie v Praze

[Scott®: 2538; POFIS®: 2676]
Missing - Chybi