17 November 1984
17. listopad 1984

45th Anniversary of International Students Day

45. vyročie medzinárodného dňa študentstva

[Scott®: 2539; POFIS®: 2677]
Missing - Chybi