7 February 1985
7. únor 1985

Medieval Armor

Středověká zbroj

Military Museum Historical Exhibition

Vojenské muzeum historická expozice

[Scott®: 2547; POFIS®: 2685]
Missing - Chybi