15 March 1985
15. březen 1985

40

40

International Peace Year 1986

Mezinárodní rok míru 1986

United Nations 1945-1985

Organizace spojených národní 1945-1985

Missing - Chybi