1 July 1985
1. červenec 1985

Helsinki Conference on Security and Cooperation in Europe 1975-1985

Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v evropě 1975-1985

Missing - Chybi