3 November 1986
3. listopad 1986

Portrait of Maria Maxiliany of Sternberg, 1665

Podobizna Marie Maxiliány ze Šternberka 1665

Karel Skreta 1610-1674

Karel Škréta 1610-1674

National Gallery, Prague

Národní Galerie v Praze

[Scott®: 2637; POFIS®: 2775]
Missing - Chybi