1 October 1987
1. říjen 1987

Bratislava Castle

Bratislavský Hrad

Missing - Chybi